Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

October 2019
ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ

ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਅੰਬ ਦੀ ਖੀਰ

July 03, 2019 11:59 AM

ਸਮੱਗਰੀ- ਪੂਰੀ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਲੀਟਰ, ਪਕਿਆ ਅੰਬ ਇੱਕ (ਕੱਪ), ਪਕਿਆ ਅੰਬ ਅੱਧਾ ਕੱਪ (ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ), ਛੋਟੇ ਚੌਲ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ (ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ), ਖੰਡ ਅੱਧਾ ਕੱਪ, ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਛੋਟਾ ਚਮਚ, ਕਾਜੂ ਅੱਠ ਤੋਂ 10, ਬਦਾਮ ਅੱਠ ਤੋਂ 10।
ਵਿਧੀ- ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਬਾਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗੈਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਕਾ ਲਓ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਬਾਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਰਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਗੈਸ 'ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪੱਕਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਇਟੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਰਲਾ ਦਿਓ। ਖੀਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੀਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਲੀ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਖੀਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰਲਾ ਦਿਓ। ਅੰਬ ਦੀ ਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਉਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਜੂ-ਬਾਦਾਮ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਜਾ ਦਿਓ। ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅੰਬ ਦੀ ਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਠੰਢੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਰੋਸੋ ਅਤੇ ਖਾਓ।

Have something to say? Post your comment