Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

October 2021
 
ਭਾਰਤ

ਚੀਨ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ

September 28, 2021 02:30 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ (ਐਲ ਏ ਸੀ) ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਸੈਕਟਰ, ਗੋਗਰਾ ਹਾਈਟਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। 

ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਭਾਰਤੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

cIn ny kMtrol ryKf Auqy 50 hËfr qoN vwD POjI jvfnmuV ky qfienfq kIqy

nvIN idwlI, 27 sqµbr (post ibAUro)- Bfrq-cIn ivcfly asl kµtrol lfeIn (aYl ey sI) AuWqy cIn ny iPr pUrbI lwdfÉ ivwc afpxy 50 hËfr qoN vwD jvfnF ƒ qfienfq kr idwqf aqy cIn dI POj vwzy pwDr AuWqy zron dI vrqoN kr rhI hY, jo AuQy BfrqI cOkIaF dy nyVy Auzfx Br rhy hn.

ies bfry aiDkfrk sUqrF ny dwisaf ik cInI ÌOj dIaF zron gqIivDIaF iËafdfqr dOlq byg ElzI sYktr, gogrf hfeIts aqy Kyqr dIaF keI QfvF ivwc ivKfeI dy rhIaF hn. Aus dIaF ienHF hrkqF AuWqy BfrqI ÌOj vI vwK-vwK sfDnF dI vrqoN kr ky ingrfnI rwKdI hY. sUqrF muqfbk BfrqI ÌOj byhwd cOks hY aqy Auh vI vwzy pwDr AuWqy zron qfienfq kr rhI hY aqy iPr jldI hI Auh nvyN ieËrfeIlI aqy BfrqI zronF ƒ Èfml krygI.

jfxkfr sUqrF ny dwisaf ik cIn afpxy ienHF ÌOjI awizaF ƒ pwky itkfixaF ivwc bdl irhf hY. pUrbI lwdfÉ ivwc asl kµtrol lfeIn nyVly ielfikaF ivwc iqwbqI ipµzF kol cIn ny ÌOjI kYNp bxfey hoey hn. Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik cInI ÌOj vwloN ieh kYNp kµkrIt dIaF iemfrqF vjoN bxfey jf rhy hn. cIn lµmy smyN qk afpxy ÌOjIaF dI qfienfqI rwKxf cfhuµdf hY. sUqrF ny dwisaf ik glvfn GftI ivwc hoeI ihµsk JVp ipwCoN ipCly sfl cIn ny afpxy ielfky ivwc kµm ÈurU kr idwqf sI. ienHF sUqrF df kihxf hY ik srdIaF dIaF loVF ƒ pUrf krn leI cIn vwloN ajy vI keI QfvF AuWqykµm cwl rhy hn. hYrfnI vflI gwl ieh hY ik cIn ny apRYl 2020 qoN afpxI iksyvI ÌOjI tukVI ƒ vfps nhIN bulfieaf aqy mOjUdf smF ivwc cInI ÌOj BfrqI hwd kol afpxy ÌOjIaF dI lµmI imafd dI qfienfqI dy eyjµzy AuWqy kµm kr rhI hY, ijhVI Bfrq leI Kqrf ho skdI hY.

 

ivwq mµqrI ny mMinaf

Bfrq dy keI iËilHaF ivwc ajy qwk bYNikµg shUlq hI nhIN

muµbeI, 27 sqµbr (post ibAUro)- Bfrq dI ivwq mµqrI inrmlf sIqfrmn ny ikhf ik dyÈ dy keI iËilHaF ivwc Auc pwDrI afriQk gqIivDIaF hox dy bfvjUd bYNikµg dI Gft hY.

muµbeI ivKy ieµzIan bYNk aYsosIeyÈn (afeI bI ey) dy iewk pRogrfm ivwc inrmlf sIqfrmn ny bYNkF ƒ ikhf ik Auh afpxI mOjUdgI vDfAux dIaF koiÈÈF ƒ hor ibhqr krn. AunHf ny bYNkF ƒ ikhf ik AunHF kol bdl hY ik Auh qYa kr skdy hn ik glI-muhwly ivwc Coty pwDr dy mfzl ËrIey ikwQy bYNikµg mOjUdgI drj krvfAux dI ËrUrq hY.sIqfrmn ny ieh vI spwÈt kIqf ik Auh izjItl dy iÉlfÌ nhIN. AunHF ikhf ik mOjUdf smyN bYNkF dy vhI-Éfqy iËafdf sfÌ-suQry hn qy ies nfl srkfr ƒ mdd imlygI, ikAuNik muV-pUµjIkrn dIaF loVF Gt rhIaF hn. ivwq mµqrI ny ikhf ik afgfmI kOmI jfiedfd kµpnI ƒ ‘bYz bYNk’ nhIN ikhf jfxf cfhIdf, ijvyN amrIkf ivwc kihµdy hn. AunHF ikhf ik bYNkF ƒ PurqIly hox dI loV hY aqy AunHF ƒ hryk iekfeIaF dIaF ËrUrqF ƒ smJxf cfhIdf hY qF jo 400 arb zflr dy brfmd tIcy ƒ hfsl kIqf jf sky. AunHF ny mMinaf ik Bfrq dy keI ijLilaF ivwc awj qwk vI bYNikMg dI shUlq nhIN pucfeI jf skI.

 

XU pI dy XogI mµqrI mµzl ivwc7 nvyN ichry Èfml

lKnAU, 27 sqµbr (post ibAUro)- Auqr pRdyÈ ivDfn sBf coxF qoN msF cfr mhIny pihlF mwuK mµqrI XogI afidwiqafnfQ ny afpxI kYbint ivwc ielfkfeI aqy jfqI smIkrn bxfAuNdy hoey 7 nvyN mµqrIaF ƒ Èfml kIqf hY. kFgrs Cwz ky iqµn mhIny pihlF BfrqI jnqf pfrtI ivwcafey ijiqn pRsfd ƒ bRfhmx ichry vjoN mMqrI bxfieaf igaf aqy Cy hornF ƒ rfj mµqrI bxfieaf hY. rfj mµqrIaF ivwc do dilq, iqµn ipCVf vrg aqy iewk anusUicq kbIly dI numfieµdgI krdy hn.

rfjDfnI lKnAU ivwc rfj Bvn dy gFDI hfl ivwcgvrnr afnµdIbyn ptyl ny nvyN mµqrIaF ƒ ahudy aqy Byq gupq rwKx dI shuµ cukvfeI. ijiqn pRsfd qoN ielfvf sµgIqf blvµq ibµd (E bI sI), DrmvIr (anusUicq jfqI), Cwqrpfl gµgvfr (E bI sI), idnyÈ KtIk (anusUicq jfqI) qy sµjy gOV (anusUicq jnjfqI) ƒ rfj mµqrI vjoN XogI dI tIm ivwc Èfml kIqf igaf hY. ies dOrfn kYbint dy vfDy qoN pihlF XogI srkfr ny iksfnF leI gµny df ryt 25 rupey vDf ky 350 rupey kr idwqf hY. AunHF ikhf ik ibjlI ibwl dI bkfieaf rkm AuWqy koeI ivafj nhIN lwgygf.

 

bilAUtuwQ izvfeIs vflI cwpl nfl nkl krfAuNdy 8 kfbU

bIkfnyr, 27 sqµbr (post ibAUro)- bIkfnyr ivwc rfjsQfn aiDafpk Xogqf pRIiKaf (rIt) 2021 dOrfn puls aqy zI aYs tI tIm ny bilAUtuwQ izvfeIs lwgI cwpl nfl nkl krfAux vfly igroh df prdfPfÈ krdy hoey iemiqhfn qoN kuJ smF pihlF hI iewk mihlf smyq pµj lokF ƒ nvyN bws stYNz qoN iÊRÌqfr kIqf hY. ies qoN bfad puls ny iqµn hornF ƒ vI iÊRÌqfr kIqf. ies sfrI puls kfrvfeI dy dOrfn kuwlH awT lokF ƒ dyr Èfm qk PiVaf jf cuwkf hY.

rIt ivwc nkl krfAux vfly gYNg ny rfjsQfn dy hor iËilHaF ivwc 25 cwplF vµzIaF hn.iËlHf puls suprzYNt pRIqI cµdrf ny dwisaf ik nkl krvfAux leI bxfeI cwpl dI kImq Cy lwK rupey rwKI sI. puls ny igroh koloN aYNzrfiez mobfeIl, mfeIkRo eIarPon, mobfeIl icwp qy ism, bilAUtuwQ smyq keI hor Xµqr brfmd kIqy hn.

 

bFdIporf puls mukfbly ivwc lÈkr dy do awqvfdI hlfk

sRIngr, 27 sqµbr (post ibAUro)- AuqrI kÈmIr dy bFdIporf iËlHy ivwc kwlH svyry hoey mukfbly ivwc lÈkr dy iËlHf kmFzr smyq do awqvfdI mfry gey hn.

pqf lwgf hY ik mrn vfly dovyN awqvfdI ipCly sfl awT julfeI 2020 ƒ Bfjpf nyqf ÈyK vsIm bfrI smyq Ausdy ipqf qy Brf dy kql ivwc Èfml sn. puls ny ienHF dI pCfx afËfd aihmd Èfh vfsI bfg bFdIporf qy afibd rÈId zfr AurÌ hkfnI vfsI pfpCn iËlHf bFdIporf vjoN dwsI hY. iehI nhIN, puls ny dwisaf ik hwkfnI pfiksqfn qoN tryNz awqvfdI sI, jo 2018 ivwc vfGf bfrzr ËrIey pfiksqfn igaf aqy kµtrol ryKf qoN kÈmIr ivwcviVaf sI. kÈmIr ryNj dy afeI jI pI ny dwisaf ik ÌOj dI 14 afr afr jµmU-kÈmIr puls dy ‘aYs E jI’ aqy sI afr pI aYP ny bFdIporf dy vftInrf ielfky ivwc awqvfdIaF dy hox dI sUcnf AuWqy ielfky ƒ Gyr ky qlfÈI muihµm clfeI qF awqvfdIaF nfl sfhmxf hox AuWqy AunHF ƒ afqm-smrpx krn leI ikhf, pr awqvfdIaF ny Ëordfr golIbfrI ÈurU kr idwqI. keI Gµty cly mukfbly dOrfn dovyN awqvfdI mfry gey. surwiKaf blF ny ienHF dy kbËy ivwcoN do ey ky-47 rfeIPlF, iewk ipsqOl smyq BfrI mfqrf ivwc golI-iswkf brfmd kIqf hY.

 

kYNsr dy 6[10 lwK kysF ivwcoN bcpn ivwc hox vfly kYNsr dI igxqI 7[9 PIsdI

nvIN idwlI, 27 sqµbr (post ibAUro)- Bfrq dy rfÈtrI kYNsr rijstrI pRogrfm (aYn sI afr pI) dy qihq sfl 2012 qoN 2019 dOrfn sfhmxy afey aqy ivÈlyÈx kIqy gey kYNsr dy 6[10 lwK kysF ivwcoN 52[4 PIsdI mrdF ivwc aqy 47[6 PIsdI aOrqF ivwc drj kIqy gey hn.

‘klInIkopYQolfjIkl pRoPfeIl afP kYNsrs ien ieµzIaf-ey irport afP hfspItl bysz kYNsr rijstRIË 2021’ dy anusfr bcpn (0-14 sfl) ivwc hox vfly kYNsr dy kysF dI igxqI sfry kYNsr dI 7[9 PIsdI dI.qµbfkU dI vrqoN nfl juVy kYNsr dy kysF ivwcoN mrdF ivwc 48[7 PIsdI aqy aOrqF ivwc 16[5 PIsdI bxdy hn. 2012-19 dOrfn aYn sI afr pI hyT 96 hspqflF qoN kYNsr dy kuwl 13,32,207 kys drj kIqy gey. ienHF ivwcoN 6,10,084 kysF ƒ zftf dI guxvwqf dy afDfr AuWqyjFc leI Èfml kIqf igaf sI. ieh irport ieMzIan kONsl Pfr mYzIkl irsrj (afeI sI aYm afr) aqy nYsLnl rog sUcnf ivigafn qy Koj kyNdr, bµglOr ny iqafr kIqI hY. ies irport anusfr mrdF ivwc hox vfly kYNsr ivwcoN lgBg iewk iqhfeI (31[2 PIsdI) kYNsr isr qy grdn dy hn. aOrqF ivwc hox vfly sfry kYNsr ivwcoN awDy qoN vwD bRYst kYNsr (5[1 PIsdI) smyq iesqrI rog dy kYNsr vfly hn. irport aYn sI afr pI dy qihq 96 PIsdI hspqfl afDfrq kYNsr rijstrIaF aYc bI sI afr qoN kYNsr dy mfmilaF dy swq sfl dy aµkiVaF AuWqy afDfrq hY.

 

 

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੈ
ਦਸ਼ਰਥ ਬਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ
ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ
ਗਾਇਕ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ
30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ
ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਬਿਆ
ਦੁਰਗਾ ਮੂਰਤੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਨੇੜਿਉਂ ਮਿਲੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੱਟੀ ਵੱਢੀ ਲਾਸ਼
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਬਕਾ: ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਕਿ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੈ