Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

28

October 2020
ਕੈਨੇਡਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ

September 15, 2020 12:57 AM

ਓਟਵਾ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉੱਤੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ| ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਰੈਂਕੌਇਸ ਫਿਲਿਪ ਸੈæਂਪੇਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫਜ਼ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 3æ6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:
• ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬੈਵਰੇਜ ਕੈਨ
• ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਨਫੁਆਇਲ, ਪੌਟਸ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਡਜ਼
• ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲ, ਸਟੇਪਲਜ਼, ਸਕ੍ਰਿਊ, ਕਿੱਲੀਆਂ
• ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
• ਸਾਈਕਲ, ਗੌਲਫ ਕਲੱਬਜ਼, ਪਲੇਗ੍ਰਾਊਂਡ ਇਕਿਉਪਮੈਂਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਪੌਡਜ਼
ਫਰੀਲੈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰਲੋੜੀਂਦੇ, ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ|

amrIkf vwloˆ lfey jfx vfly tYirPjL iKlfP

jvfbI kfrvfeI krygf kYnyzf

Etvf, 14 sqMbr (post ibAUro) : amrIkf dy rfsLtrpqI zOnlz trMp vwloˆ 16 agsq qoˆ kYnyzf dy kwcy aYlUmInIam Auwqy 10 PI sdI tYirP lf idwqf igaf| hflfˆik trMp dy ies PYsly df dovfˆ dysLfˆ dIafˆ aYlUmInIam afrgynfeIjLysLnjL vwloˆ ivroD kIqf igaf|

ijvyˆ hI trMp vwloˆ ienHfˆ nvyˆ tYirPjL df aYlfn kIqf igaf qfˆ kYnyzIan aiDkfrIafˆ ny jvfbI kfrvfeI krn df qhweIaf pRgtfieaf| somvfr nUM kYbint mIitMg qoˆ pihlfˆ ivdysL mMqrI PrYˆkOies iPilp sYLˆpyn ny afiKaf ik kYnyzf dI phuMc ipClI vfrI vfˆg hI rhygI|

AunHfˆ afiKaf ik ipClI vfrI jdoˆ trMp srkfr vwloˆ ieh kdm cuwikaf igaf sI qfˆ asIˆ vI brfbr jvfbI kfrvfeI kIqI sI| Ausy qrHfˆ hux tYirPjL df moVvfˆ jvfb idwqf jfvygf| kYnyzf vwloˆ vI 3[6 iblIan zflr dy tYirP lfAux dI Xojnf iqafr kIqI jf rhI hY|
izptI pRDfn mMqrI PrIlYˆz pihlfˆ vI ieh sMkyq dy cuwkI hY ik ies kdm df kYnyzf nUM Gwt dy amrIkf nUM ijLafdf nuksfn hovygf| kYnyzf ijnHfˆ amrIkI aYlUmInIam dIafˆ vsqfˆ Auwqy tYirP lfAuxf cfhuMdf hY AunHfˆ ivwc:

• aYlUmInIam bYvryj kYn

• GrylU vsqfˆ ijvyˆ itnPuafiel, pOts, sPfeI vfly pYzjL

• kMstRksLn mYtIrIal ijvyˆ ikwl, stypljL, sikRAU, ikwlIafˆ

• Pirwj qy vfisLMg msLInfˆ

• sfeIkl, gOlP klwbjL, plygRfAUˆz ieikAupmYˆt qy tRfiepOzjL

PrIlYˆz ieh vI afK cuwkI hY ik koivz-19 dy ies mfhOl ivwc arQcfry dI siQqI nUM vyKidafˆ hoieafˆ trMp vwloˆ lfey gey ieh tYirP gYrloVIˆdy, gYrjLrUrI qy kdy svIkfr nf krn Xog hn|

 

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 83 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 1000 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿੱਤ
ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪੈਟੀ ਹਾਜ਼ਦੂ
ਸੈਨੋਵਸ ਵੱਲੋਂ 23æ6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹਸਕੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫਤਵਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 214 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇ ਸੈæਟਿਓ
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਟਰੈਵਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਆਰਨਟੀਨ