Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

May 2021
 
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਜੀਟੀਏ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਫਰੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ

April 16, 2021 07:28 AM

ਓਨਟਾਰੀਓ, 15 ਅਪਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਤਫਾਕਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਰੰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਮਰਜੰਸੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
·    .ੈਡੀਕਲ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ
·    ੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਨਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
·    ਮਰਜੰਸੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ
·    ਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ
·    *ਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਜਸਟਿਸ, ਕੋਰਟ, ਤੇ ਕੋਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ
·    ?ਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਲਈ
·    !?ਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ,ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੰਨੇ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਰੈਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
·    9ੋਮਲੈੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮਲੈੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
·    +ੂਡ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਤੇ ਫੂਡ ਤੇ ਬੈਵਰੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
·    0ੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਪੀਐਸ ਸਟਾਫ ਲਈ
·    ਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਪੀਐਸ ਸਟਾਫ ਲਈ
·    ਰਸੀਐਮਪੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਫੈਡਰਲ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਲਈ
·    *ਾਵਰ ਵਰਕਰਜ਼
·    ੈਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਾਟਰ ਤੇ ਵੇਸਟਵਾਟਰ ਵਰਕਰਜ਼
·    ?ਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਜ਼
·    ਨ ਪਰਸਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਲਈ
·    ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਮੋਟਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ
·    ਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਟਰਾਂਜਿ਼ਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ
·    ੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ
·    ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੰਸੌਲੀਡੇਟ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲਿਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

   

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਟੋਰਾਂਟੋ/ਜੀਟੀਏ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਸਮਰ ਈਵੈਂਟਸ
ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਸਰਾਭੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਸਦੀਵੀ-ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ : ਫੋਰਡ
ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸਟੇਅ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਲਾਈਨ 5 ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਾਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ