Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

11

December 2019
ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ

ਪਨੀਰ ਲਾਲੀਪੌਪ

July 24, 2019 09:33 AM

ਸਮੱਗਰੀ- ਆਲੂ 500 ਗਰਾਮ, ਪਨੀਰ 400 ਗਰਾਮ, ਦੋ ਪਿਆਜ਼ (ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ), ਦੋ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਵੇਸਣ, ਬਰੈੱਡ ਕਸਟਰਡ ਚਾਰ ਚਮਚ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ, ਅਮਚੂਰ ਇੱਕ ਚਮਚ, ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਣ ਲਈ ਤੇਲ, ਆਈਸਕਰੀਮ ਸਟਿਕ।
ਵਿਧੀ-ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਬਲ ਲਓ। ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਬਰੀਕ ਮਸਲ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਅਮਚੂਰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੇਸਣ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗਾੜ੍ਹਾ ਘੋਲ ਬਮਾ ਲਓ। ਆਈਸਕਰੀਮ ਦੀ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਚਪਟੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਣ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਬਰੈਡ ਦੇ ਚੂਰੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗਰਮ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਲ ਲਵੋ। ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਟਣੀ ਨਾਲ ਪਰੋਸੋ।

Have something to say? Post your comment