Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

April 2019
ਕੈਨੇਡਾ

ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨਾਈਟਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਇੱਕ ਹਲਾਕ

February 08, 2019 07:12 PM

ਓਨਟਾਰੀਓ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਨਾਈਟਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੜ੍ਹਕੇ 2:00 ਵਜੇ ਪਾਰਲੀਆਮੈੱਟ ਸਟਰੀਟ ਤੋੱ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਜਦੋੱ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿੰਮ ਗੋਟਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀੱ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀੱ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਚਸਮਦੀਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 911 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀੱ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸਿਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋੱ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋੱ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

 

  

ੲ.ਝਹਭ ;ਂੋਹਂ ਦ/ ਭਕਝਹਂੲਬਢਪ ਾਟਢੁ ੁਢਬਹ ਰ'ਬਹ, ਾਝਢੲ ਜਬਕੲੂਭਂਕੋਹੂ, 8 ਚੋਟੋਹ (ਗ';ਂ ਾਪਠ{ੋ') ਼ ;.ਢੲੋਟਕੋ ;ਟ/ੋ/ ੲ.ਝਹਭ ;ਂੋਹਂ ਝਹ;ਂ ਠ.ਢਸ/ ;ਾਓਸ ਭਕਝਹਂੲਬਢਪ ਾਟਢੁ ;.ਢੲੋਟਕੋ ;ਟ/ੋ/ ਰ'ਬਹ ੁਢਬਧ ਸ'ੳ ਪਕਨਦ ਾਝਢੲ ਾਟਨੲਸਹ ਦਹ ੱ"ਸ ਜ' ਰਝਹ। ਗ.ਾਬ; ਦਕ ੲਾਜਧਕ ਜ? ਾੲ ਸੜਥੲ/ 2਼00 ਟ/ਿ ਗਕੋਬਹਨਕੱ?ੳਂ ;ਂੋਹਂ ਸ'ੳ ਗ{ੋਪ ਟਢਬ ੲ.ਝਹਭ ;ਂੋਹਂ ਠ.ਢਸ/ ਦਿ'ੳ ਠ.ਜ ਗਜ.ਡੁ/ ਸਖ ਠ.ਭਥਖ ਭ{ਡ ਾਝਢੲ ਾਟਨੲਸਹ ਪ.ੋਹ ਸੋਥਖ ੇਿੱਹ ਜਕਬਸ ਾਟਢੁ ੋ;ਸ/ ਾਟਢੁ ਾਗਨਕ ਾੱਾਬਨਕ। ਠ.; ਦ/ ੲਝਹ ਰ'ਬਹਨਖ ਬਢਰਹਨਖ ;ਭ। ਗ?ੋਕੱ?ਾਵੲ; ਭ/ ਠ.; ਾਟਨੲਸਹ ਭ{ਡ ਪੁਕਠ.ਧ ਦਹ ਗ{ੋਹ ੲ'ਾ;; ੲਹਸਹ ਗੋ ਠ.; ਭ{ਡ ੱ"ੲ/ ਠ.ਢਸ/ ਜਹ ਾੱਤਸੲ ਨ?ਬਕਭ ਾਦਢਸਕ ਾਰਨਕ।ਾਵਠ{ਂਹ ਾਝਡ;ਗ?ੲਂੋ ਾਡਿੱ ਰ'ਂਬ ਭ/ ਦਢਾ;ਨਕ ਾੲ ਨ;ਹੳ ਨ/ਿ ਟਹ ਾਝਜ ਗਸਕ ਬਕਠ.ਧ ਦਹ ੲ'ਾ;; ੲੋ ੋਜ/ ਜਖ ਾੲ ਨਕਾੇੋੲਕੋ ਜ'ਾਝਨਕ ੲਹ ;ਹ। ਠ.ਭਥਖ ਦਢਾ;ਨਕ ਾੲ ਨ;ਹੳ ੲਬਢਪ ਾਟਢੁ ੱ"{ਿਦ ਬ'ੲਖ ਭਕਬ ਰਢਬ ੲੋ ੋਜ/ ਜਖ। ਨਾਜਿ/ ੲ.ਢੰ ੁ;ੱਦਹਦ ਜਭ ਾਭਿਥਖ ਭ/ 911 ਠ.ਢਸ/ ੲਕਬ ੲਹਸਕ। ਨ;ਹੳ ਠ.ਭਥਖ ਭਕਬ ਟਹ ਰਢਬ ੲੋ ੋਜ/ ਜਖ ਸ/ ਾਝ; ਦ/ ਭਕਬ ਜਹ ਾਝਬਕੲ/ ਦਹ ਟਹਵਹੂ ਚ.ਂ/ ਿਜਕ;ਬ ੲੋਭ ਦਹ ਟਹ ੲ'ਾ;; ;ਕਵ/ ਟਢਬ'ੳ ੲਹਸਹ ਕਿ ੋਜਹ ਜ?। ਗ.ਾਬ; ਟਢਬ'ੳ ੱਕੱਬ/ ਦਹ ਖਿੁ ੲਹਸਹ ਕਿ ੋਜਹ ਜ?।  
  

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੁ਼ਰੂ
ਨੌਰਥ ਯੌਰਕ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਟਰੂਡੋ ਘਬਰਾਏ?
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਦੀ ਯੂਸੀਪੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਗਾ ਖਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਤਿੰਨ ਟੀਨੇਜਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਰਜ
ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਰਜ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵਿੰਡਸਰ ਲਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ