ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਮੇਰੀ ਮਾਂ

ਮੇਰੀ ਮਾਂ

November 6, 2012 at 12:27 pm

-ਗੋਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ! ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬੇ-ਸਮਝ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੁਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ […]

Read more ›