ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ : 416-873-4507, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ।