ਤਰਲਾ

-ਡਾ. ਨਰੇਸ਼

ਬਰੀਆ!
ਤੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਏਂ
ਨਾ ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਏਂ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗਦਾ ਏਂ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਏਂ
ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਏਂ

ਨਾ ਨ੍ਹੇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੋਅ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਨ੍ਹੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ
ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਝੂਟੇ ਲੈਦਾ ਏਂ
ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਝੂਮਦਾ ਏਂ।