ਚਟਪਟੀ ਮਟਰ ਚਾਟ


ਸਮੱਗਰੀ-ਸੁੱਕੇ ਮਟਰ ਦੋ ਕੱਪ, ਅੱਧਾ ਮਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਹਿੰਙ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਣੀ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਹਰੀ ਚਟਣੀ, ਦੋ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ, ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ, ਇੱਕ ਖੀਰਾ, ਦੋ ਨਿੰਬੂ, ਦੋ ਚਮਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਧਨੀਆ, ਆਲੂ ਭੁਜੀਆ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ।
ਵਿਧੀ- ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਟਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਮਟਰ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਹਿੰਙ ਪਾ ਕੇ ਮਟਰ ਨੂੰ ਪਕਾਓ। ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼, ਖੀਰਾ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲੂ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਣੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਚਟਣੀ ਵੀ ਪਾਓ। ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਰੇ ਧਨੀਏ ਅਤੇ ਆਲੂ ਭੁਜੀਏ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।